Documentals no visibles degut al tancament de Megaupload

dimecres, 15 de setembre de 2010

Resum (I)

Al llarg de totes les publicacions que anirem fent en aquest blog, també hi editarem un apartat (cada vuit entrades de conceptes) on resumirem els aspectes més importants del material tractat prèviament.


  • Gravetat: Tot i que Newton va desenvolupar la teoria de la gravetat, estava equivocat al afirmar que era una força instantània. Més de 200 anys després, Albert Einstein va figurar que la gravetat es sustentava mitjançant la deformació del espai-temps, i que aquesta força recorria una distància a la velocitat de la llum, i no més instantàniament.
  • Teixit de l'espai temps: L’univers està format per un concepte de teixit invisible que aparentment és pla, no obstant, es deforma al contenir un cos dens, creant al seu voltant el camp gravitatori d’aquest cos.
  • Univers en expansió: L’univers no està fix, sinó que s’expandeix. O això sabem dels descobriments d’Edwin Hubble per allà als anys 30 quan observà com dues galàxies s’allunyaven entre si a més velocitat com més separades estiguessin.
  • Entropia: L’estat d’ordre de la matèria es coneix com a entropia, i segons el segon principi de la termodinàmica, l’entropia d’un cos tendeix a augmentar. És a dir, que amb el pas del temps, un cos sempre tendeix a anar cap al desordre, el que fa que no veiem glaçons d’aigua desfets tornar-se a refer, o ous trencats recompondre’s.
  • Forats negres: Un forat negre és el resultat de determinades estrelles que quan han s’han mort, la pressió gravitatòria és superior a la calor interna del cos. El que produeix que l’estrella s’aixafi de tal manera fins a crear un camp gravitatori tan potent que ni la pròpia llum hi pot escapar.
  • Big Bang: Si l’univers cada cop és més gran, suposa que en el passat era més petit. Tan petit que tirant milers de milions anys enrere ens trobem un univers de mides atòmiques però infinitament dens, fins que en algun moment de ja fa uns 14.500 milions d’anys, va explotar, creant tot el que coneixem com a univers.
  • Gat de Schrödinger: Per donar a veure tots els problemes que presentava la interpretació de Copenhage, el físic Erwin Schrödinger, es desmarcà de la resta per desenvolupar una teoria en que seguint el criteri de la interpretació, un gat estava viu i mort a la vegada fins que no es destapava el seu estat.
  • Fletxa del temps: La teoria de les fletxes del temps ( termodinàmica, psicològica i cosmològica ) ens proporciona des del punt de vista de la segona llei de la termodinàmica ( l’entropia ), una clara idea de perquè el passat l’hem viscut i el futur és allò que ha de venir ( és a dir, el mateix pas del temps ).

0 comentaris:

Publica un comentari