Documentals no visibles degut al tancament de Megaupload

dimarts, 4 d’octubre de 2011

Resum (IX)

Resum de les set entrades anteriors conceptuals:

  • La naturalesa de l'electricitat: Dos cossos poden adquirir la força electrostàtica si existeix un intercanvi d’electrons entre ells. Un bolígraf fregat en un jersei de llana atreu una sèrie de paperets a causa del intercanvi d’electrons entre el bolígraf i la llana.
  • Els àtoms de Thomson, Rutherford i Bohr: Quan Thomson va oferir el primer model de com era un àtom, Rutherford hi va trobar algunes incoherències que el portaren a establir que un àtom compta amb una part pesada però petita, que anomenem nucli.
  • La llei de Planck: Max Planck afirma que l’energia no es transmet de manera contínua, sinó que ho fa en intervals que compleixen una equació. Aquest concepte revolucionari és un dels desencadenants de la teoria quàntica, i precedent a la teoria fotònica d’Einstein.
  • Superconductors i levitació magnètica: Fou sorprenent en el seu moment descobrir que al refredar un metall sobre una certa temperatura crítica, la resistència elèctrica d’aquest desapareixia, de manera que un corrent elèctric hi podia circular durant milers de milions d’anys.
  • El làser i la ciència ficció: Un làser és una font de fotons que es troben en estat coherent. Molts dels usos que se li dóna en la ciència ficció queden limitats per les lleis de la física, com l’espasa d’Star Wars, que pretén solidificar la llum i reduir la seva velocitat a 0 kilòmetres per segon.
  • Efecte Doppler: Totes les ones compleixen les característiques que emanen de l’efecte Doppler. Variant factors alterables d’una ona com la seva longitud entre crestes successives podem fer variar un so o una llum..
  • Radiació de fons de microones: El principi d’incertesa de Heisenberg ens diu que com millor coneixem la posició d’una partícula amb menys precisió coneixem la seva velocitat i viceversa. Aquest enunciat deriva del famós: La observació afecta l’objecte observat.

0 comentaris:

Publica un comentari