Documentals no visibles degut al tancament de Megaupload

dissabte, 8 d’octubre de 2011

El verdader motiu pel qual en la sèrie Star Trek la teletransportació era el principal mitjà de transport no residia en una qüestió tècnica de l'argument que completés la història, sinó de recursos econòmics, ja que els efectes especials que s'haurien d'haver utilitzat per a fingir l'arribada de la nau Enterprises en un planeta llunyà eren massa cars. Això demostra que per tant la teletransportació no era la primera idea que els hi va passar pel cap en els guionistes de la sèrie, sinó que més aviat era un pla B. Segurament per això la teletransportació a "l'estil Star Trek" no era gaire fidel a les lleis físiques que llavors ja es coneixen. Si més no, molt sàviament, els tripulants de la nau Enterprises comptaven amb un artefacte que compensava, precisament, la llei que prohibia els seus transportaments a distància.

Xocant amb un mur anomenat principi d'Incertesa

La llei que presumptament vulnerava la sèrie Star Trek al permetre la teletransportació de la manera que ho feien ells (a continuació veurem de què es tractava), i que per tant era compensada per un sofisticat artefacte, és un dels fonaments de la mecànica quàntica: el famosíssim principi d'Incertesa de Heisenberg. Recordem que el principi d'Incertesa de Heisenberg no permet conèixer la posició i la velocitat d'una partícula simultàniament i amb precisió. De fet, quan més procurem conèixer una de les dues variables menys coneixem de l'altre. Com que en una entrada ja vam explicar aquest fenomen, ens saltem una bona tros i anem directament a explicar en què consistia la teletransportació a "l'estil Star Trek", o grosso modo, la teletransportació de la ciència ficció.

La teletransportació en la petita pantalla

El mètode seguit pels tripulants de l'Enterprise fa així:
Un individu que desitja aparèixer al planeta ZYQ4 se sotmet a un escàner en el que són analitzades totes les partícules del seu cos, captant la principal informació, és a dir, la posició, la velocitat i l'energia en un període de temps determinat. Un cop aquestes dades han sigut captades, l'individu en qüestió és eliminat, per tant, podem dir que ha mort. No obstant, des del punt de vista escèptic, podem dir que la informació captada a priori és en si l'individu actualment desaparegut. Per a recuperar-lo, s'envien les dades anotades en un processador de matèria situat en el planeta ZYQ4, és a dir, la destinació en qüestió. Allà, la informació és processada de manera que es crea un individu exactament igual en tots els sentits que l'individu que se situava en la nau de l'Enterprise. I voilà, ja s'ha produït la joiosa teletransportació.

Tornant al principi d'Incertesa

El motiu pel qual el principi d'Incertesa no permet que la teletransportació esmentada es dugui a terme ja s'intueix en el moment en què es relacionen dos conceptes oposats esmentats en aquesta entrada: "prohibeix conèixer les dues variables d'una partícula" i "s'analitzen i s'obtenen les dues variables d'una partícula", de manera que seria tan sols fer l'escrit més pesat si comencéssim a analitzar les pegues que hi posa la mecànica quàntica, però per si de cas, ho podem tornar a veurem sintetitzant-ho:

El motiu pel qual el Principi d'Incertesa de Heisenberg prohibeix la teletransportació basada en la captació d'informació d'una partícula és que no podem conèixer ni simultàniament ni amb precisió les dades que requereixen ser analitzades.

Tot i això, resulta graciós pensar què succeiria si realment es pogués dur a terme aquest fenomen. Aquesta mateixa suposició desperta molts debats filosòfics que se centren en l'existència de l'esperit. Tots aquells que creuen que l'esperit (o un quelcom extracte habita en nosaltres i ens dóna la vida) existeix opinen que el segon individu o bé no seria factible o bé no seria el mateix que el primer.

Acabem amb aquesta primera entrega sobre la teletransportació avançant la temàtica de la segona, en la qual introduirem el concepte d’”entrellaçament quàntic”, tema de la tercera entrega.

0 comentaris:

Publica un comentari