Documentals no visibles degut al tancament de Megaupload

dilluns, 13 de desembre de 2010

Imaginem-nos que estem fent classe de física i que la professora ens sorprèn amb un examen que no teníem programat, és a dir, que es tracta d’un examen sorpresa. No obstant, no és un test com els que estem acostumats a fer de paper i llapis, sinó que es tracta d’un examen auditiu.

Per a que no tots els alumnes sentin el mateix, els fa entrar d’un en un al seu despatx per realitzar l’examen. És el nostre torn, i estem convençuts de que ens sortirà tot bé gràcies al nostre coneixement del món físic i químic.
La professora ens fa entrar i mana que ens posem uns auriculars. Llavors, sentim un àudio. Primer de tot el timbre de la sirena d’una ambulància que sona fluix, com si estigués a la llunyania. Posteriorment, ens realitza una pregunta: On creus què es troba aquesta ambulància?

a) A prop nostre
b) Es troba a certa distància.

Marquem com a resposta correcta la “b”, posat que la intensitat del soroll no era forta. Posteriorment, ens posa un altra àudio, on ara sentim la ambulància com si estigués al nostre costat. I la mateixa pregunta; On creus què es troba aquesta ambulància? Tot i que ara marquem com a resposta correcte la “a”.

Vaja, quin examen més fàcil! Però sembla ser que encara no s’ha acabat. La professora ens realitza una altra pregunta: Quina és la justificació física per la qual sentim l’ambulància més fluixa quan es troba lluny nostre i més forta quan està al costat??

Pensa la resposta,sinó...
Solució: Tot es deu a l’efecte doppler. L’estrident so que emet l’ambulància realment són ones que circulen per l’aire ( com vam veure en l’article: Propagació del so ). Les ones són una certa quantitat independentment de si l’ambulància està a prop o lluny de nosaltres, el que implica que quan l’ambulància està al nostre costat, totes aquestes ones es troben més juntes i agrupades que no pas quan està lluny de nosaltres ja que aquestes ones s’han d’eixamplar més per poder arribar a la nostra posició.
Dit això, podem establir que quan les ones de so es troben més pròximes l’una de l’altra més intensitat tindrà aquest so i per tant serà més fort que no pas en unes ones més separades l’una de l’altra. És aquesta la raó física per la qual la sirena de l’ambulància la sentim més forta quan la tenim al costat que no si es troba a distància.

0 comentaris:

Publica un comentari