Documentals no visibles degut al tancament de Megaupload

dimarts, 21 de setembre de 2010

Com podeu observar, en la part dreta del blog, esmentem en dues ocasions la nostra participació en la lliure enciclopèdia catalana Viquipèdia. Aquesta és la versió catalana de la famosa Wikipedia, creada l’any 2001 per Jimbo Wales. Doncs bé, són vàries les col·laboracions que hem fet en aquesta pàgina i que us volem exposar a continuació.

Força Ascensional

La força ascensional és aquella que exerceixen els líquids cap amunt sobre els objectes que s'hi han submergit prèviament.
El fet que un objecte floti en un líquid és degut a que la força ascensional d'aquell líquid n'equilibra el seu pes . Per equilibrar el pes, el cos que s'ha submergit ha d'haver desplaçat una quantitat d'aigua igual a la seva massa. Perquè aquest fet succeeixi la densitat de l'objecte ha de ser inferior a la del líquid, ja que si no és així l'objecte submergit s'enfonsa degut a que no pot desplaçar la quantitat d'aigua necessària. Així, per exemple, un tros de suro flota en l'aigua ja que la seva densitat és inferior a la de l'aigua, i una peça de ferro s'enfonsa ja que és més densa que l'aigua.


Pressió hidrostàtica

La pressió hidrostàtica és la pressió que exerceixen els líquids sobre els cossos a conseqüència del seu pes.
La pressió en els líquids es caracteritza principalment per:
  1. Un líquid exerceix pressió sobre la base, les parets i els cossos que s'hi troben submergits en l'interior.
  2. Com més gran és la densitat d'un líquid, més gran és la pressió que exerceix.
  3. La pressió d'un líquid augmenta amb la profunditat.
Aquesta última afirmació estableix que la pressió d'un líquid augmenta tan sols amb la profunditat ( juntament amb la densitat ) i no pas amb la quantitat, com en el cas dels sòlids.


Principi de Mach

El principi de Mach estableix que: "La massa d'allà influeix sobre la inèrcia d'aquí". Com que tots els elements de l'univers mantenen entre si una mínima força ( força gravitatòria ), elements externs afecten a altres interns del nostre planeta, com en el cas de les marees, provocades per l'atracció lunar.
Aquest concepte també interpreta que tot moviment és relatiu, és a dir, que no té sentit moure's sinó és en relació a alguna altra cosa.
El principi de Mach fou formulat com el nom indica pel físic Austríac Ernst Mach l'any 1893.Fletxa del temps

La fletxa del temps és un concepte físic que intenta explicar les raons per les quals notem el pas del temps. Es trifurca en diferents versions: La fletxa del temps termodinàmica, la fletxa del temps cosmològica i la fletxa del temps psicològica.


Paradoxa de la informació

La paradoxa de la informació (o paradoxa de la informació de Hawking) fou una hipòtesis formulada pel físic britànic Stephen Hawking cap els anys 70. Va ser desenvolupada per respondre una misteriosa qüestió relacionada amb els forats negres; què succeeix amb la informació de la matèria absorbida d'un forat negre després que aquest desapareix-hi? Hawking argumentà que la informació acabava perdent-se, vulnerant d'aquesta manera un dels majors principis de la física, el de la informació, que estableix que aquesta mai desapareix.

0 comentaris:

Publica un comentari