Documentals no visibles degut al tancament de Megaupload

dilluns, 9 de maig de 2011

L’energia és aquella força vital que permet o provoca que les coses es moguin o canviïn. Sabem que es presenta en diverses formes, ja sigui calor, llum, vibracions, etc. No obstant, avui dia encara resulta complicat definir el terme "energia".

Experimentalment, la ciència ha tractat amb l’energia des dels seus inicis. Aquesta ha sigut transformada de totes les maneres possibles en laboratoris. Bé, quotidianament, les persones ja apliquem aquests processos a casa nostra, si més no, són diferents tipus d’energia els que precisa un ordinador (energia elèctrica), dels que irradia un braser (energia tèrmica). Tot i que aparentment puguin semblar les dues diferents, no deixen de ser energia; cadascuna manifestada en formes diferents.

La ciència sempre havia interpretat la massa i l’energia com dos quelcoms separats, sense aparent relació entre elles. Però, fou a principis de segle XX, quan probablement la ment més privilegiada de tots els temps indicà l’intrínseca relació que aquestes dues essències mantenien entre si; el fet d’ésser.
Això suposa que massa i energia són al cap i a la fi el mateix, no obstant, donant un paper protagonista a l’energia, la massa és fruit d’una transformació de l’energia. Qui establí el vincle entre massa i energia fou Albert Einstein, desenvolupador també de la famosa equació matemàtica on aquest principi queda demostrat;


On ‘E’ és energia, ‘m’ és massa i ‘c’ és velocitat de la llum.
Entre d’altres possibles deduccions, establim d’aquesta fórmula que "l'energia alliberada per la destrucció de la massa és 'm' vegades la velocitat de la llum al quadrat". Conclusió; que l’energia es pot manifestar com a massa i viceversa.
Aquesta llei física és empleada en les bombes nuclears, on d’una petita quantitat de massa se n’aconsegueix una arma destructiva bestial.
També compon el pilar de la teoria de cordes, ja que les diferents maneres de vibrar d’una corda (energia) produeixen més o menys massa.

L’energia es transforma

Hem parlat de què l’energia elèctrica (aquella amb la qual funcionen els nostres electrodomèstics) i la tèrmica (la que radia un braser) són manifestacions diverses de l’energia en si. Això demostra la capacitat de transformació que posseeix l’energia. Tan sols són necessàries petites intervencions per transformar energia potencial en energia elèctrica; com els sistemes presa-canonades-turbina-transformador amb que treballen les centrals hidroelèctriques.
Per tant, la mateixa naturalesa ja ens permet que l’energia sigui transformada, seguint un cicle, sense principi i sense fi. Això suposa que l’energia que ens manté els aliments freds, ni ha estat creada, ni es podrà destruir, tan sols transformar.

L’energia ni es crea ni es destrueix, simplement es transforma

Milers de cops hem sentit aquesta frase, però, ¿hem sigut capaços alguna vegada d’entendre el seu verdader significat?
Pot ser que l’energia no hagi sigut creada? Estaríem parlant d’un quelcom increat? A més, som incapaços de destruir energia així com ens resulta senzill acabar amb boscos sencers?

Conservació de l’energia

Per extreure algun significat solvent de l’origen de l’energia primer haurem de conèixer amb exactitud tots els detalls de l’inici de l’univers. Tanmateix es creu que l’energia és presencial en el nostre univers des del moment zero i que ho serà fins a si algun dia aquest finalitza.

Entenent el nostre univers com un sistema físic, l’energia tal i com creiem conèixer-la seria un element intern d’aquest sistema. De tal manera, que no tingui sentit parlar de l’energia sense l’existència de l’univers. Coneixent el principi de l’univers com el principi del temps (menyspreant totes aquelles hipòtesis del pre-Big Bang), l’energia ha sigut presencial en tot moment i ho serà degut a la seva capacitat de conservar-se.
Si en el principi de l’univers hi havia energia X, actualment hi ha energia X, i dins de 5.000 milions d’anys, hi seguirà havent energia X (entenent per X aquella incògnita que representa la quantitat total d’energia de l’univers, xifra que sobrepassa els nostres coneixements). Dit d’altra manera, l’energia que actualment manté els electrodomèstics de casa teva en funcionament fou presencial en els inicis de l’univers. Aquesta energia té més de 14.000 milions d’anys (sent, juntament amb el temps, el subjecte més antic de la creació). Sí és cert, que tan sols és la mateixa pel que respecta a la seva naturalesa, doncs també és ben cert que durant aquests milers d’anys s’ha manifestat en diverses transformacions.

Per comprendre-ho millor...

El teu ordinador funciona amb energia elèctrica. Suposant que aquest corrent prové d’una central eòlica (amb aerogeneradors), abans aquesta energia elèctrica havia sigut; energia cinètica de rotació, energia cinètica i energia mecànica. Aquesta energia mecànica és la que s’obté del moviment de les aspes dels aerogeneradors amb la força del vent. Doncs bé, el vent és provocat per l’escalfament diferencial de la superfície terrestre per part del Sol.
El Sol combustiona gràcies a un procés nuclear de fusió, amb elements dels quals han provingut de supernoves, resultants d’altres estrelles, productes del mateix inici de l’univers.

Aquí establim un transcurs de l’energia que va del moment 0 de l’univers al teu ordinador.
1 D’una petita quantitat de matèria n’extreiem gran quantitat d’energia ja que és multiplicada per c, és a dir,una magnitud enorme (velocitat de la llum = 300 milions de metres per segon).

2 comentaris:

Anònim ha dit...

qui va dir lo de: L'energia ni es crea ni es destrueix, es transforma. ¿?

lola ha dit...

llei de conservació de l’energia quina és?

Publica un comentari