Documentals no visibles degut al tancament de Megaupload

dissabte, 23 d’abril de 2011

Resum (VII)

Resum de les set entrades anteriors conceptuals:

  • Velocitat de propagació del so: Tal i com ho fa la llum, el so també es propaga a una velocitat determinada. Tot i ser molt menor als 300.000 km/s, els 300m/s del so ocasionen que a vegades no siguem capaços de distingir si el so es propaga instantàniament o amb una velocitat determinada.
  • El model estàndard (I): El model estàndard ens fa distingir dos tipus de partícules fonamentals; els fermions i els bosons. Els fermions són aquells que segueixen el principi d’exclusió de Pauli, segons el qual dos fermions no poden compartir el mateix estat quàntic, es diferencien dels bosons ja que aquests darrers sí poden compartir el mateix estat quàntic, no seguint d’aquesta manera el principi quàntic de Pauli.
  • El model estàndard (II): A part de classificar els diferents tipus de partícules, el model estàndard també ens informa de que aquestes són les causants de l’existència de les forces a distància. L’electromagnètica, la nuclear i forta i la dèbil són, segons aquesta teoria de partícules, forces que es transmeten mitjançant les conegudes partícules missatgeres.
  • La gravetat de Newton: Newton va escriure un gran capítol de la història de la ciència al establir la mateixa raó que provoca les òrbites dels planetes amb les pomes que cauen al terra. Aquesta és batejada com la teoria de la gravetat de Newton, de la qual se n’extreu que; Les forces entre dos cossos són directament proporcionals a les seves masses i inversament proporcionals als quadrats de les distàncies.
  • Ruptura d’univers decadimensional: Aquesta teoria sembla ser una explicació a la raó per la qual el nostre univers està mal distribuït dimensionalment. La ruptura d’univers decadimensional ens ofereix l’escenari adequat en el qual un univers previ al nostre, amb les dimensions distribuïdes simètricament, va passar a ser el del dia a d’avui a través de l’efecte túnel.
  • Línies de l’univers i altres paradoxes relacionades amb els viatges en el temps: Albert Einstein va extreure de la relativitat general una idea força curiosa. Segons Einstein, en tot moment, tot tipus de matèria està descrivint una línia en el temps, batejada amb el nom de línia de l’univers. Nosaltres, com a humans, descrivim la nostra pròpia línia de l’univers respecte a les coordenades de Temps i distància.
  • Ona de probabilitat: Segons la mecànica quàntica, els cossos emetem una ona que s’estén per la totalitat del nostre univers. Aquesta ona és la que dictamina on ens trobem en tot moment. Col·lapsant-se en les zones amb una major probabilitat, la funció d’ona permet que en qualsevol moment apareguem en qualsevol zona de l’univers.

0 comentaris:

Publica un comentari