Documentals no visibles degut al tancament de Megaupload

divendres, 28 de gener de 2011

Conceptes bàsics:

  • Quant: unitat mínima d’energia. És equivalent a l’energia d’un fotó de longitud d’ona equivalent a 1. El seu valor es “h”, la constant de Planck (6,626•10^-34 J•s).
  • Corrent elèctrica: Flux d’electrons d’una carrega negativa a un altre positiva. Circuit tancat; els dos pols tenen que estar connectats quan un electró salta d’un àtom, el qual adquireix carrega negativa i fa saltar un electró d’un altre àtom; aquest procés desencadena una reacció en cadena.
  • Fotó: Partícula elemental; pertany als bosons, partícules transportadores de les forces. Es la partícula de la radiació electromagnètica. És emès pels electrons que perden energia i absorbit per aquells electrons que l’augmenten.
L’efecte fotoelèctric fou el segon article de la mecànica quàntica. En aquest blog, el vam descriure lleugerament en l’entrada “Història de la mecànica quàntica”. Aquest assaig va ser publicat, juntament amb la teoria de la relativitat restringida i un article anomenat “sobre l’electrodinàmica dels cossos en moviment”, l’any 1905; cinc anys després de que Max Planck escrigués sobre l’espectre dels cossos calents i la radiació de cos negre (font d’inspiració de l’article del qual parlarem). El seu autor, com ja haureu deduït, fou Albert Einstein, esmentat múltiples vegades en aquest blog.
L’efecte fotoelèctric fou el segon article de la mecànica quàntica. En aquest blog, el vam descriure lleugerament en l’entrada “Història de la mecànica quàntica”. Aquest assaig va ser publicat, juntament amb la teoria de la relativitat restringida i un article anomenat “sobre l’electrodinàmica dels cossos en moviment”, l’any 1905; cinc anys després de que Max Planck escrigués sobre l’espectre dels cossos calents i la radiació de cos negre (font d’inspiració de l’article del qual parlarem). El seu autor, com ja haureu deduït, fou Albert Einstein, esmentat múltiples vegades en aquest blog.

0 comentaris:

Publica un comentari