Documentals no visibles degut al tancament de Megaupload

diumenge, 3 d’octubre de 2010

Tot i que el nom recordi més a ciència-ficció, si us plau, permetre’t el luxe d’eliminar el “ficció”, i és que la física moderna no deshabilita la possibilitat que existeixin universos paral·lels al nostre.

Quina és la raó que impulsa a pensar en universos paral·lels??

El nostre univers és ni més ni menys semblant a un protagonista d’una pel·lícula d’acció; Per a que el policia bo de la pel·lícula no mori la bomba ha d’explotar en una mil·lèsima de segon i no en una altra, un avió amic la de recollir en un moment de caiguda exacta perquè no mori estavellat contra el terra, el dolent ha de tenir el nombre de bales exactes perquè se li acabin tot just quan està a punt de matar el bo, etc ( i la llista continuaria ). Però per què no es carreguen el bo d’una vegada per sempre ?? Perquè llavors la pel·lícula deixaria un regust agre al seus espectadors que des d’un principi volien engarjolar al dolent i no enterrar al bo.
Bé, després d’aquest “repàs” cinematogràfic, podem establir la relació entre un protagonista d’acció i el nostre univers. La idea bàsica que comparteixen aquests dos és que en moments claus s’ha hagut de donar una sèrie de circumstàncies especials perquè l’univers actual sigui accessible per , exemple, als humans. M’explico:

Si el protó hagués sigut un 0,2 per cent més pesat tot el hidrogen primordial s’hagués desintegrat en neutrons quasi immediatament, el que significa que mai s’haguessin format els àtoms ( constituents bàsics de tot allò que podem veure amb els nostres ulls ).
Ara compreneu la relació, no??

Com s’expliquen aquesta precisió els cosmòlegs??

Deixant de banda els temes paranormals ( mai s’han de descartar ni molt menys ) la manera en que els científics són capaços d’explicar la sèrie de precisions que es van desenvolupar ara fa molts anys és molt senzilla; simplement creuen que aquest univers en que vivim és un de molts altres universos, en els que cadascú té les seves pròpies lleis físiques. Per tant, utilitzant aquest raonament, simplement vivim en un univers particular en el que s’han donat les condicions per a que es fes possible la vida. Que també es podria interpretant dient; vivim en aquest univers perquè aquest és un dels que ens ho permet.La formació d’universos paral·lels requereix una successió de Big Bang’s en bossa.


Com ja hem après anteriorment, el nostre univers va sorgir d’una gran explosió. Un punt situat en el no res que va explotar. Doncs ara es creu que és des d’aquest no res on sorgeixen nombroses explosions similars al Big Bang que van donant nombrosos universos paral·lels al nostre.

Es podria dir que els universos paral·lels comparteixen la mateixa història ( a gran escala ) que nosaltres ( és a dir, el nostre univers ):

Tots els universos sorgeixen d’una explosió cataclísmica, on comencen a aparèixer les primeres partícules. A partir d’allà, tots els universos es comencen a desenvolupar segons les seves lleis físiques ( que no són tan diferents a les nostres ). I per finalitzar, ben segur que tots els universos deuen compartir, si es que existeixen, la mateixa manera d’extingir-se ( probablement amb el Big Crunch ).

En bossa:

Els primers universos, si es que existeixen, van sorgir d’una petita parcel·la que en un moment donat va experimentar una gran inflació. Cada parcel•la es va convertir en una gegantesca bossa on en el seu interior s’hi troba cada univers.Jugant amb la física:


Per a que els científics es puguin fer una idea de com deuen ser els universos paral·lels “juguen” amb les lleis físiques conegudes alterant una sèrie de valors però compensant uns altres.

Les quatre forces de la naturalesa conegudes són: La gravetat, l’electromagnetisme, la força nuclear dèbil ( o interacció dèbil ) i la força nuclear forta ( o interacció forta ).
Aquestes forces són del tot indispensables pel dia a dia en la nostra vida, i és que, per exemple, sense electromagnetisme no hi hauria llum, sense interacció forta no es podrien formar els àtoms, sense interacció dèbil no s’hauria format mai l’heli, etc.

Per suposar com podria ser un univers paral·lel jugarem amb el model estàndard de les forces físiques que governen en el nostre univers però deixant de banda la interacció dèbil.

Univers sense interacció dèbil:

En un univers sense la interacció dèbil la fusió de quatre protons per donar nuclis d'heli seria impossible, donat que requereix que dos protons es converteixin en neutrons. No obstant, existeixen camins alternatius per la creació d'elements químics. Per exemple, sense la interacció dèbil s'hauria pogut formar el deuteri ( element que va abundar després del Big Bang ). El nucli del deuteri consta d'un protó i un neutró addicional. Per tant, les estrelles podrien brillar fusionant un protó i un nucli de deuteri per formar els nuclis d'heli-3, que consten de dos protons i un neutró.
Però les estrelles formades d’heli-3 no servirien almenys, a nosaltres, per proporcionar-nos l'energia suficient per viure, posat que serien més petites i més fredes que les conegudes en el nostre univers, i tan sols radiarien energia a un petit tant per cent del ritme del sol.

En el nostre univers les explosions de supernova són les que dispersen la major part dels elements químics per l’espai que anteriorment es trobaven en les estrelles. En un univers sense interacció dèbil no hi hauria explosions de supernova, ja que no existirien els neutrins ( generats per la força nuclear dèbil o interacció dèbil ), encarregats de transmetre l'energia que alimenta l'ona de xoc de l'explosió. No obstant, amb investigacions més profundes, s'ha descobert que Sí podria haver-hi un altre tipus de supernova: la que consisteix en l'explosió termonuclear d'una estrella, només que aquesta vegada seria causada per acreció de massa. De tal manera que també es podrien dispersar els elements químics que permetrien la creació de nous planetes i noves estrelles.

Posat que les estrelles serien més fredes, un planeta semblant a la Terra hauria d'estar situat sis vegades més a prop del que seria el seu sol, és a dir, a uns 25 milions de quilòmetres per arribar a temperatures semblants que les de la Terra.

Jugant amb els quarks:

Una altra manera de suposar com seria un univers paral·lel és modificant la massa coneguda dels quarks sense que es torni impossible una química orgànica. Alterar la massa dels quarks significa variar tot tipus d’àtoms coneguts.

Univers amb quarks variants:

  1. Tal i com el coneixem el neutró és un 0,1 més pesat que el protó. Si la massa dels quarks fossin X i permetessin que el neutró resultés un 2% més pesat que el protó, no existiria ninguna forma de carboni o oxigen suficientment estable. No obstant, el deuteri i el triti encara seguirien estables.
  2. Si el deuteri o el triti es reemplacessin en hidrogen, els oceans estarien fets d’aigua pesada, dotada d’unes propietats físiques i químiques lleugerament diferents a l’aigua ordinària. Tot i això no sembla impossible que s’hi pogués formar matèria orgànica.
  3. Si en un univers paral·lel els quarks ‘up’ i ‘strange’ tinguessin la mateixa massa, el quark ‘down’ seria més lleuger. En aquest cas, els nuclis atòmics estarien formats de protons, neutrons i un barió. En un univers tan diferent al nostre tindria formes estables d’hidrogen, carboni i oxigen: el que permetria l’aparició de química orgànica.

( Informacions extretes de la revista Investigación y Ciencia, núm. 402 )


1 Virtual significa que no està comprovat que existeixi però que així es creu ( tot i que aquests universos són rebutjats per la majoria de la comunitat científica ).
2 El quark és l’element més petit conegut que constitueix la majoria dels àtoms.

0 comentaris:

Publica un comentari